DEPARTAMENT DE TERÀPIA OCUPACIONAL

La Teràpia Ocupacional consisteix a intervenir o rehabilitar per mitjà d’activitats.

S’aplica l’activitat com a mètode d’intervenció per millorar i ajudar a adquirir el coneixement, les destreses i actituds necessàries per desenvolupar les tasques quotidianes requerides i aconseguir el màxim d’autonomia possible, funcionalitat i integració en les Activitats de la Vida Diària Bàsica (AVDB).

El/la Terapeuta Ocupacional dissenya activitats per potenciar facultats que s’estan perdent o entrenar altres habilitats que serveixen pel mateix.

La Teràpia Ocupacional enfoca els seus objectius cap a la funcionalitat, per fer a la persona el més independent possible, delegant totes les capacitats que encara no s’han perdut i dotant a la persona d’altres tipus d’eines per desenvolupar les funcions diàries.

L'objectiu general: Millorar / mantenir la qualitat de vida de la persona.

Programa en Teràpia Ocupacional:

Programa d’Activitats de la vida diària bàsica (AVDB):

 • Mobilitat en llit
 • Transferències
 • Ús del WC
 • Alimentació
 • Vestit
 • Bany i arranjament personal

Programa d’Ajudes Tècniques (AT):

Valoració adquisició i entrenament i/o ensinistrament en ús de AT augmentant el grau d’independència en AVDB.

 Programa d’Activitats:

 • Estimulació Cognitiva
 • Rehabilitació funcional d’extremitats superiors
 • Taller d’escritura
 • Taller de costura
 • Taller risoterapia
 • Musicoterapia
 • Psicomotricitat
 • Estimulació Sensorial
 • Espai recreatiu
 • Arteterapia

SÒNIA HERNÁNDEZ
TERAPEUTA OCUPACIONAL

terapeuta@residenciacalella.com

Dilluns a Divendres de 09:00 a 18:00h