DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

La tasca de la psicòloga del centre consisteix en l’avaluació cognitiva i afectiva del resident al moment de l’ingrés per aplicar el tractament més adequat en cada cas (Rehabilitador o Preventiu).

 • Realitza a més el seguiment periòdic de la seva evolució per a una intervenció individual (Suport psicoafectiu) o grupal.
 • Actua com a mediadora entre les seves necessitats psicosocials i la normativa del centre.
 • Intervé en la resolució de conflictes personals.
 • Es valora molt positivament la realització de Teràpies grupales ja que un dels objectius específics de la psicòloga és la Psicoestimulacióno Estimulació Cognitiva.
 • Es tracta d’un conjunt d’activitats i estratègies d’intervenció destinades a potenciar la neuroplasticitat de la persona estimulant fonamentalment les funcions i processos cognitius preservats.
 • El seu objectiu és tant rehabilitador com a preventiu.
 • Té la seva base científica en la Neuropsicologia.
 • S’aplica sobre la base de l’avaluació neuropsicológica així com tenint en compte els seus hàbits, interessos, personalitat i habilitats de relació social.

 

Les activitats programades són Psicomotricitat, Taller de Memòria, Musicoterapia, Taller de Reminiscència i Risoterapia.

A través del Moviment es potencia el seu desenvolupament físic així com psíquic i social. S’entrenen habilitats que els facilita l’optimització a les demandes que l’entorn els requereix. S’estimula també l’atenció, la memòria immediata, la capacitat d’aprenentatge i, en definitiva, es revaloritza el seu propi cos i afavoreix la seva autoestima.

La realització d’aquesta activitat és conjunta amb la Terapeuta Ocupacional.

Les sessions, d’una hora de durada, estan dissenyades per entrenar i reforçar les funcions cognitives de:

 • Atenció
 • Llenguatge
 • Memòria
 • Càlcul
 • Llògica
 • Orientació temporoespacial

El format de les tasques proposades és oral o visual (mitjançant projector cinematogràfic), mitjançant fitxes de lectoescriptura i a través d’un joc de taula dissenyat específicament per la Psicoestimulación: Joc d’Estimulació cognitiva (JEC- 3E) (patentat en 2.007).

Mitjançant el suport artístic de la Música s’estimula l’Atenció, la Memòria, el Llenguatge i els records associats a ella. Afavorint així el seu benestar emocional.

Llegir més

El seu objectiu principal és l’evocació de records associats a un tema determinat. Aquest actua com a estímul elicitador de sentiments i emocions lligats a aquests records.

Són tres els blocs temàtics:

 • La seva vida (infància, joventut i vida adulta)
 • Segons el calendari (festivitats, estacions de l’any)
 • Temes variats sobre els quals conversar (cinema, esport, costums antics, etc).

Amb aquesta activitat grupal es busca millorar l’estat anímic dels participants. Les tècniques utilitzades són dinàmiques i jocs de diferent tipus (competició, comunicació, distensió, etc).

A través d’elles s’arriba a la riallada sincera d’una manera natural millorant així el seu humor i actuant de forma preventiva enfront de possibles estats d’ànim negatius.

La seva realització és conjunta amb la Terapeuta Ocupacional.

SÒNIA CALDUCH
PSICÒLOGA Col·legiada nº 8.397

psicologia@residenciacalella.com

Dilluns a Divendres de 09:30 a 19:00h.