Centre de dia

El servei de dia és de dilluns a diumenge aquest té una subvenció de la Generalitat de 1500 hores al mes i 45 places en caràcter privat.

El centre de dia és estimulatiu i terapèutic, es realitzen activitats adaptades de manteniment físic i cognitiu.